Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giá chỉ từ: 1.499.000 đ/tháng

 • 25GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
 • 6.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
 • 1.500 phút gọi di động ngoại mạng

Giá chỉ từ: 149.000 đ/tháng

 • 2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
 • 250 phút gọi di động ngoại mạng

Giá chỉ từ: 120.000 đ/tháng

 • 1.5GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤10 phút (tối đa 1.500 phút)
 • 50 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

Giá chỉ từ: 150.000 đ/tháng

 • 2GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤10 phút (tối đa 1.500 phút)
 • 80 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

Phone